Kino Katarina je program filmskih večeri na otvorenom koji se održava tijekom ljetnih mjeseci na obalama Pulskog zaljeva. Pokrenut je kao gerilsko pop-up kino 2016. godine te se tada i naredne, 2017. godine održavao na otoku Sv. Katarina u Pulskom zaljevu, po kojem projekt i nosi ime. Nakon što je otok predan u koncesiju za izgradnju turističkog kompleksa i marine, projekcije 2018. godine sele na sjeverni dio zaljeva, Vallelungu. Riječ je o bivšim vojnim zonama, napuštenom, perifernom dijelu grada Pule no okupljalištu brojnih rekreativaca i raznih aktivnosti. U tom je smislu, važan aspekt Kina Katarina poticanje na korištenje i osmišljavanje novih namjena ovih prostora kao i ideje o nužnosti njihove dostupnosti svim građanima. S druge strane, riječ je o sadržaju koji se u ljetnim mjesecima, u mjestima gotovo isključivo orijentiranima na turizam, nastoji ponuditi i stvarati prvenstveno za ovdašnju, lokalnu publiku. Kino Katarina projekt je vođen uradi sam principima te predstavlja intervenciju kojom se reagira na određene, aktualne probleme ili potrebe zajednice, a koje establišment propušta adresirati. Evocirajući tradiciju nekad nezaobilaznih, lokalnih ljetnih kina, program Kina Katarina održava se jednom mjesečno u periodu od lipnja do rujna i to na lokacijama koje se ne nalaze u centru podrazumijevane periferije, već na svojevrsnoj periferiji periferije, ukazujući na nužnost dostupnosti kulture i izvan spomenutih centara. Specifičnost ovih projekcija naglasak je na diskurzivnom dijelu odnosno kratkim uvodnim predavanjima te otvorenoj diskusiji nakon filma u kojima se otpočetka njeguje feministička perspektiva i kritika. Iz susreta u susret predstavljaju se nove gošće uvodničarke te se na taj način potiče rasprava i razmišljanje o aktualnim temama koje se u prvom redu tiču položaja žena u društvu. Teme koje su se na taj način obrađivale ticale su se radničkih prava, diskrepancije između emancipacije žena, socijalizma i modernizacije, dvostruke opresije žena, reproduktivnih prava, ženskog tijela kao poprišta ideoloških sukoba, ali i propasti tekstilne i brodograđevne industrije, u kontekstu od problema kućanskog rada do rodne nejednakosti u širem smislu.

The Katarina Cinema is an evening open air cinema programme that takes place along the coast of the Pula Bay during the summer months. It began as a guerrilla pop-up cinema in 2016. That year and the following, the programme took place on the island of Saint Katarina in the Pula Bay, which lent the project its name. After a private company was granted a concession to build a tourist complex and marina on the island, in 2018, the screenings moved to the northern part of the Bay, Vallelunga. This former military zone is an abandoned, peripheral part of the city of Pula, but nonetheless it gathers numerous enthusiasts and provides a space for various activities. In that sense, both motivating the community to use and re-invent these spaces and promoting the idea that it is necessary for them to be available to all citizens constitute an important aspect of the Katarina Cinema. Furthermore, taking place in an area that, during the summer months, focuses solely on tourism, the Katarina Cinema strives to cater to and create primarily for the local audience. The Katarina Cinema project is guided by DIY principles and it represents an intervention that constitutes a reaction to certain topical community issues or needs, which the establishment fails to address. Evoking the tradition of local summer cinemas that used to be ubiquitous, the Katarina Cinema programme takes place once a month from June to September in locations that do not constitute the centre of the supposed periphery, but rather function as the periphery of that periphery, which emphasizes the necessity of culture being available outside the centres. What makes these screenings special is their discursive part; namely, short introductory lectures and open discussions that take place after the movie, promoting a feminist perspective and criticism from the very beginning of the project. From one gathering to the next, the cinema presents new guest speakers who give the introduction, which encourages a discussion and re-consideration of topical issues, focusing primarily on the position of women in society. The topics covered through these screenings included workers’ rights, a discrepancy between the emancipation of women, socialism and modernisation, the double oppression of women, reproductive rights, female body as the site of ideological struggle, as well as the demise of textile and shipbuilding industries in the context of issues ranging from reproductive work to class and gender, but also social inequality in the broader sense.


Kontakt 
Facebook
Instagram

Vizualni identitet i plakati: Oleg Morović / nakonjusmo.net
Prijevod: Petra Požgaj©Kino Katarina 2019